Úvodní stránka > Školení POKOS

Školení POKOS

        Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

        V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

          Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Více info najdete na odkazu zde.

 

Termíny školení v projektu POKOS v roce 2018 !!

Budou zveřejněny zde do konce roku 2017

 

 

Oslovení ředitelů, dotazník, přihlášku a potvrzení účasti na konkrétní termín naleznete níže:

pokos_osloveni_reditelu_2017.pdf

 

Formuláře ke stažení zde:

1 termín:

 

2 termín:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru