Úvodní stránka > Návody na řešení životních situací

Návody na řešení životních situací

Jak řešit nenadálé situace .....?

 

Jak získat "osvědčení válečného veterána"

... aktuální informace a žádost naleznete na odkazu ZDE.

Ztráta vojenské knížky

Budete potřebovat:

 1. Vyplnit a vytisknout "Žádost o vyhotovení duplikátu vojenské knížky" naleznete zde.
 2. 1 ks průkazové foto velikosti 3,5x4,5cm.
 3. Žádost s fotografií zaslat na Krajské vojenské velitelství v Plzni (Štefánikovo náměstí 1, 30450 Plzeň), nebo zanést osobně v úředních dnech Po a St od 8.00-17.00hod. (žádosti řeší prap. Renáta Lišková - tel. 973340775, nebo paní Oldřiška Kratochvílová - tel. 973340733).

         Vaše žádost bude vyřešena dle zákona do 30-ti dnů od její přijetí a budete telef. vyzváni k vyzvednutí dokladu. Pokud jste v žádosti uvedli, že vlastníte řidičské oprávnění, musíte tuto skutečnost doložit při vyzvednutí vojenské knížky předložením platného řidičského oprávnění. Nezapomeňte v žádosti uvést telefonní kontakt!

Chtěl(la) bych vstoupit do řad aktivních záloh

Budete potřebovat:

 1. Vyplnit a vytisknout "Žádost o zařazení do Aktivní zálohy" naleznete zde.
 2. Domluvit si schůzku na Krajském vojenském velitelství v Plzni (žádosti řeší nrtm. Roman Konáš, tel. 973340776), kde Vám pověřený pracovník upřesní postup příjmu do aktivních záloh a Vaše možné zařazení na danou funkci.

Chtěl(la) bych nosit vojenský stejnokroj mimo vojenskou službu

         Obecně lze říci, že vojenský stejnokroj a vojenské odznaky nosí jen vojáci v činné službě. Při slavnostních příležitostech mohou nosit vojenský stejnokroj i vojáci mimo činnou službu a další osoby, kterým bylo nošení vojenského stejnokroje povoleno služebním orgánem. Vojákům aktivní zálohy je povoleno nosit stejnokroj vz. 95 při reprezentaci AČR na veřejnosti v době mimo vojenské cvičení.

Povolení k nošení vojenského stejnokroje při slavnostních příležitostech může být vydáno:
a) osobě, která jako voják konala službu v zahraničí v celkové době nejméně 6 měsíců, trval-li její služební poměr nejméně 5 let;
b) válečnému veteránovi, který je nositelem osvědčení, dosáhl-li hodnost;
c) ostatním osobám, jejichž služební poměr vojáka trval nejméně 10 let.

Budete potřebovat:

 1. Podat žádost písemně, volnou formou, na Krajské vojenské velitelství Plzeň (KVV)), Štefánikovo náměstí 1, 304 50 Plzeň nebo prostřednictvím datové schránky y9baeku s uvedením dat o žadateli (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní kontakt, dosažená hodnost). Pozn.: KVV místně příslušné k trvalému bydlišti žadatele;
 2. Po jejím schválení služebním orgánem bude žadatel poučen;
 3. Stejnokroj lze používat na veřejnosti pouze slavnostních příležitostech pořádaných Ministerstvem obrany, se stejným hodnostním označením a stejnokrojovými doplňky podle pravidel, která platila v době, kdy dotyčné osobě služební poměr zanikl;
 4. Krajské vojenské velitelství (Oddělení obranných příprav – evidence) zapíše povolení nošení vojenského stejnokroje do vojenské knížky;
 5. Žadatel si stejnokroj zakoupí nebo doplní z vlastních prostředků u středisek naturálního odívání (Praha, Tábor, Brno, Vyškov), pokud jej nemá, nebo je vojenský stejnokroj poškozen. Nutno s sebou vzít povolení k nošení vojenského stejnokroje.


Vojenský stejnokroj lze nosit:
- při příležitosti oslav státního svátku, ostatního svátku, významného nebo památného dne České republiky nebo Armády České republiky;
- při slavnostním nástupu nebo shromáždění, při jmenování do vyšší vojenské hodnosti, při vyznamenávání jednotlivců nebo útvaru, při oficiálním pietním aktu, divadelním představení, koncertu;
- při přijetí u prezidenta republiky, předsedy vlády, ministra obrany, jeho náměstků a náčelníka Generálního štábu Armády České republiky;
- při civilní slavnostní příležitosti (svatba, promoce apod.);
- při účasti na pohřbu.

Potřebuji vystavit potvrzení pro důchodové zabezpečení

Budete potřebovat:

 1. Vyplnit a vytisknout "Žádost o potvrzení absolvování vojenské základní služby pro důchodové zabezpečení" naleznete zde.
 2. Žádost zaslat na Krajské vojenské velitelství v Plzni (Štefánikovo náměstí 1, 30450 Plzeň), nebo zanést osobně v úředních dnech Po a St od 8.00-17.00hod.(žádosti řeší paní Oldřiška Kratochvílová - tel. 973340733).

Vyřízenou a potvrzenou žádost obdržíte zpět do 30-ti dnů na udanou adresu, nebo si ji můžete vyzvednout osobně po telef. dohovoru.
UPOZORNĚNÍ: při žádosti o toto potvrzení nevystavujeme vojenskou knížku !!

Potřebuji potvrzení o získání řidičského oprávnění sk."E" v průběhu vojenské služby

Budete potřebovat:

 1. Vyplnit a vytisknout "Žádost o vyhotovení potvrzení" naleznete zde.
 2. Pokud vlastníte vojenskou knížku, kde je uvedený záznam o získání řidičského oprávnění sk. "E" vyplněn, dostavte se osobně s vojenskou knížkou na Krajské vojenské velitelství v Plzni (žádosti řeší - paní Oldřiška Kratochvílová - tel. 973340733) a potvrzení Vám bude obratem vydáno.
 3. Pokud uvedený záznam ve vojenské knížce nemáte, zašlete vyplněnou žádost na Krajské vojenské velitelství v Plzni (Štefánikovo náměstí 1, 30450 Plzeň) a do 30-ti dnů Vás budeme písemně informovat o vyřízení žádosti.

Nalezli jste vojenský objekt (bunkr), máte zájem o jeho pronájem, koupi....?

 1. Kontaktujte písemně (Štefánikovo náměstí 1, 30450 Plzeň), nebo e-mailem zde Krajské vojenské velitelství v Plzni.
 2. Ve zprávě uveďte, o jaký objekt se jedná, popište lokalitu ve které se nachází a nezapomeňte uvést spojení na Vás. Budeme Vás v nejbližším možném termínu kontaktovat.


 

Nenašli jste odpověď na Váš problém, napište nám...

Nahoru