Úvodní stránka > Historie KVV

Historie KVV

Historie KVV Plzeň

do roku 1992 Krajská vojenská správa Plzeň
1993 - 1994 Vyšší doplňovací velitelství Plzeň
1995 - 2002 22. velitelství územní obrany Plzeň
2003 - 2004 17. krajské vojenské velitelství Plzeň
od 2004 Krajské vojenské velitelství Plzeň

 

Velitelé a ředitelé: 

1. 1951 – 1958 (7 let) pplk. Václav BALEJ
2. 1958 – 1972 (14 let) genmjr. Jan MRÁZ
3. 1972 – 1976 (4 roky) plk. Alois SVOBODA
4. 1976 – 1986 (10 let) plk. Miroslav VOKURKA
5. 1986 - 1995 (9 let) plk. Ing. Pavel URBÁNEK
6. 1995 – 2008 (13 let) plk. Ing. Vladimír BENEŠ
7. od 1. 8. 2008 do 31.8.2009 (13 měsíců) plk. Ing. Miroslav LYSINA, M.A.
8. od 1. 9. 2009 do 31.1. 2018 (8 let a 5měsíců) plk. gšt. Ing. Roman KUČERA
9. od 1. 2. 2018 plk. Ing. Milan SKLENÁŘ, M.A.

          Cesta k současné podobě Krajského vojenského velitelství (KVV) Plzeň byla provázena několika reformami a změnami Armády České republiky. Každý zásah do struktury KVV vždy změnil život všem příslušníkům, ať již přímo nebo nepřímo.

          V rámci transformace k 30. září 1995 bylo zrušeno Vyšší doplňovací velitelství (VDV) Plzeň a bylo vytvořeno Velitelství územní obrany Plzeň (VeÚzO). Došlo ke snížení počtů nejen vojáků z povolání, ale také občanských zaměstnanců. Dosavadní velitel VDV plukovník Ing. Pavel Urbánek byl dnem 31. ledna 1996 propuštěn z činné služby a do funkce velitele byl ustanoven podplukovník Ing. Vladimír Beneš. Velitelství územní obrany mělo ve své podřízenosti okresní vojenské správy (OVS) později územní vojenské správy (ÚVS) a tři strážní jednotky, které se k 1. dubnu 1997 zrušily. V měsíci říjnu roku 1997 byla provedena změna podřízenosti Velitelství územní obrany Plzeň do této doby bylo podřízeno 1. armádnímu sboru, od uvedeného data přešlo do podřízenosti Velitelství územní obrany v Táboře.

       1. ledna 2003 bylo velitelství územní obrany přejmenováno na krajské vojenské velitelství. V podřízenosti již nemělo územní vojenské správy. V prosinci toho samého roku vzniká Velitelství sil podpory a výcviku ve Staré Boleslavi a Krajské vojenské velitelství Plzeň přechází pod jeho velení. Dnem 1. prosince 2004 dochází k reorganizaci a KVV přebírá kompetence od ÚVS Plzeň a Domažlice, které doposud působily v kraji, ale již nebyly v podřízenosti KVV. Tímto krokem se KVV stává úřadem 1. stupně. S uvedenou změnou souvisela i změna názvu vedoucího funkcionáře a z velitele KVV se stal ředitel KVV. K 1. říjnu 2008 byla realizována další reorganizace, která zasáhla vojáky z povolání a především občanské zaměstnance. Post ředitele KVV opustil plukovník Ing. Vladimír Beneš a na jeho místo nastoupil plukovník Ing. Miroslav Lysina, M.A. Po 13 měsících působení jej vystřídal plukovník gšt. Ing. Roman Kučera.

         Během uplynulých let byla navázána zahraniční spolupráce se zástupci německé a americké armády v rámci připravovaných společných akcí. Krajské vojenské velitelství se zapojovalo do sportovních akcí v rámci armády, ve kterých si vedlo velmi dobře.

         Dnem 1. července 2013 přešlo Krajské vojenské velitelství Plzeň pod velení "Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany Praha"

 

Nahoru