Úvodní stránka > Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska

Informace dle zákona 106/1999 Sb., doporučené formuláře

Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (na Internetu).

  • Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů formulář zde: zadost_o_poskytnuti_informace.doc
  • Odvolání / rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zde: odvolani_proti_rozhodnuti.doc

 

Nahoru