Úvodní stránka > Aktuality > Předání ocenění příslušníkům aktivních záloh

Předání ocenění příslušníkům aktivních záloh

       U příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruovaného náměstí v Horažďovicích dne 28. října 2017, převzali ocenění – medaili Krajského vojenského velitelství(KVV) Plzeň příslušníci roty aktivních záloh KVV Plzeň. Úvodního slova a přivítání hostů se ujal starosta města Horažďovice pan Michael Forman, který symbolickým přestřižením pásky znovuotevřel historické náměstí.

I přes nepřízeň počasí, navštívilo slavnost nemalé množství obyvatel města a jeho okolí. Konečně se po rekonstrukci stalo centrum města opět důstojným místem k setkávání lidí a konání významných akcí. A právě k 99. výročí vzniku republiky bylo umožněno vedle těchto oslav vystoupit i příslušníkům KVV Plzeň. Major Jiří Štětina a praporčík Milan Kalousek u památníku padlým vojákům v obou světových válkách  předali příslušníkům pěší roty Aktivních záloh KVV Plzeň rotmistru Antonínu Hoškovi a desátníku Zdeňku Chmelenskému ocenění udělené ředitelem KVV Plzeň. Nutno zmínit, že právě oba tito  vojáci pocházejí z okolí města Horažďovice.  Ceremonii  a pietní akt u pomníku padlým  oživili svým vystoupením vojáci z posádky Klatovy a příslušníci historických spolků v dobových uniformách první republiky.

Text: mjr. Jiří Štětina

Foto: archiv města Horažďovice

Fotogalerie

Nahoru