Home page > AKTIVNÍ ZÁLOHA OZBROJENÝCH SIL ČR

AKTIVNÍ ZÁLOHA OZBROJENÝCH SIL ČR

 

         Aktivní záloha ozbrojených sil ČR 

       

        Aktivní záloha je součástí zálohy ozbrojených sil České republiky (OS ČR) a vytváří se na základě zákona
č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).

       Zájemci o službu v aktivní záloze (AZ) se mohou obrátit na Krajská vojenská velitelství. Tato záloha se využívá především pro doplňování OS ČR za stavu ohrožení státu, za válečného stavu, ale i při vzniku nevojenských krizových situací s cílem použít zálohu k ochraně zdraví osob, při zabránění vzniku škod na majetku občanů v důsledku živelních pohrom a k odstraňování jejich následků. Aktivní záloha (AZ) vznikla na základě potřeb Armády České republiky (AČR) a na základě zájmu vojáků v záloze o zařazení do jejích jednotek.

Hlavní cíle vytvoření aktivní zálohy:

  1. vytvořit kvalitní zálohu OS ČR připravovanou v době míru pro použití za stavu ohrožení státu a válečného stavu;
  2. vytvořit jednotky k řešení krizových situací na teritoriu krajů, zejména k pomoci při živelných a ekologických pohromách;
  3. zabezpečit civilní kontrolu uvnitř AČR po zrušení základní služby;
  4. využít zájem občanů a bývalých příslušníků AČR – vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků z povolání – aktivně se zapojit do činnosti AČR.

Průvodce vojáka v záloze souhrné informace:

pruvodce_vojaka_v_zaloze.pdf

Zákony související se službou v AZ:

• Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon);

• Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů;

. Zákon č. 45/2016 Sb., zákon o službě vojáků v záloze.

Pro zájemce o službu v AZ:

Chci vstoupit do AZ, bližší info na odkazu zde, případně u KVV Plzeň zde

Registrační formulář pro zájemce o službu v AZ naleznete zde.

 

 

 

Další informace naleznete na: www.aktivnizaloha.army.cz nebo www. facebook.com/aktivnizalohy a
na stránkách
www.kariera.army.cz

 

 

 

 

 

 

Nahoru